Uloguj se

Političko ponašanje II

I SEMESTAR

Broj kredita: 6 ECTS

Ime i prezime nastavnika:

Doc. dr Olivera Komar

 

Plan rada:

I čas      Uvod u predmet i istorijski razvoj studija političkog ponašanja

II čas     Socio demografske teorije glasanja

III čas    Teorije racionalnog izbora

IV čas    Proksimalne i direktivne teorije glasanja

V čas     Glasanje i ekonomije

VI čas    Apstinencija

VII čas   Teorijski modeli strukturnih rascjepa

VIII čas  Prijedlog istraživačkog eseja

IX čas    Društveni kontekst glasanja: partijski, izborni sistem

X čas     Društveni kontekst glasanja: politička kultura

XI čas    Primjena teorija glasanja u Crnoj Gori (I)

XII čas   Primjena teorija glasanja u Crnoj Gori (II)

XIII čas  Informisanje, ubjeđivanje i politička komunikacija Rok za predaju eseja

XIV čas  Politička reprezentacija

XV čas   Personalizacija politike

 

Literatura:

Istorijski razvoj studija glasanja, Društveno-strukturne teorije glasanja, Teorije racionalnog izbora, Proksimalne i direktivne teorije glasanja, Glasanje i ekonomija, Apstinencija:

Evans, Jocelyn A., Voters and Voting: An introduction, Sage, London, 2004

Teorijski modeli strukturnih rascjepa:

Kasapović, Mirjana et alt. Birači i demokracija, Alinea, Zagreb, 1998.

Kitschelt, Herbert et alt., Post-Communist Party Systems, Cambridge University Press, Edinbourgh,  1999

Društveni kontekst glasanja: partijski, izborni sistem i politička kultura, Primjena teorija glasanja u Crnoj Gori, Primjena teorija glasanja u Crnoj Gori (II):

Komar, Olivera, Birači u Crnoj Gori: faktori izbore i partijske identifikacije, Čigoja i FPN, Beograd, 2012

Informisanje, ubjeđivanje i politička komunikacija, Personalizacija politike:

Dalton, Russel J.  et alt, The Oxford Handbook of Political Behavior, Oxford University Press, 2007

Politička reprezentacija:

Dalton, Russel J., Citizen Politics, CQ Press, Washington, 2006

+ dodatni tekstovi na drugom času

 

Oblici ocjenjivanja:

• Diskusija na času – 20 bodova (Razgovor o tekstovima koji se čitaju svake nedelje i kojima se posvećuje drugi čas)

• Prijedlog istraživačkog eseja – 10 bodova (Strukturirani prijedlog koji se piše na času, uz literaturu)

• Istraživački esej – 30 bodova (Do 6.000 riječi, u skladu sa pravilima pisanja akademskih članaka)

• Usmeni ispit – 40 bodova