restoran podgoricagastronomy montenegrorent a car budvarestorani crna goraulcinj smestaj
Uloguj se

Mediteranski politikološki dijalozi

Pred vama je zbornik radova sa međunarodne regionalne konferencije Izgradnja stabilnosti i društvenog konsenzusa u post-socijalističkim zemljama koja je u junu 2012. godine održana u Baru u organizaciji Fakulteta političkih nauka.

Jedan od osnovnih ciljeva ovog okupljanja bilo je kreiranje platforme za susret politikologa i njihovih kolega iz drugih naučnih disciplina na kojoj bi se pokrenula argumentovana rasprava o najbitnijim društveno-ekonomskim problemima sa kojima se susreće region. Ovim skupom koji je uspio da okupi neke od najaktivnijih i najznačajnijih naučnika svih generacija promovisan je interdisciplinaran pristup u naučno-istraživačkom radu, ali i otvorenost za dijalog i konstruktivnu raspravu. Susretu nauke i društva doprinio je i serijal emisija koje su sadržale neke od najzanimljivijih diskusija sa skupa, koje je emitovala televizijska kuća Vijesti.

Posebnu vrijednost skupu dala je činjenica da su na njemu po prvi put pred širokim auditorijem svojih kolega radove izlagali doktoranti Fakulteta političkih nauka što je praksa na svim značajnim evropskim i svjetskim univerzitetima koja se uvodi i kod nas.

Važno je da se organizacijom ove konferencije, iako relativno mlad, Fakultet političkih nauka Univerziteta crne Gore predstavio kao relevantan partner i mjesto okupljanja naučnika iz regiona.

Održavanje konferencije koja je uvela niz pozitivnih presedana u naučnu djelatnost u Crnoj Gori podržali su Konrad Adenauer Stiftung, ambasada velike Britanije i Njemačke u Crnoj Gori, te Ministarstvo nauke Vlade Crne Gore.

Zbornik radova možete preuzeti u prilogu.