restoran podgoricagastronomy montenegrorent a car budvarestorani crna goraulcinj smestaj
Uloguj se

Organizacija diplomatije Svete Stolice

Boris.jpg

Autor: Mr Boris Vukićević

Predstavnici izdavača: prof. dr Čedomir Čupić, prof. dr Sonja Tomović Šundić

Recenzenti: prof. dr Radovan Vukadinović i prof. dr Đorđe Borozan

Izdavač: Udruženje za političke nauke Srbije, Fakultet političkih nauka Univerziteta Crne Gore, Čigoja štampa

ISBN: 978-86-7558-838-2

Datum i mjesto izdavanja: Beograd, 2011

Izvod iz rada:

"Sveta Stolica je jedinstven subjekt u međunarodnim odnosima. Zbog njene duge istorije, teokratske prirode i velikog uticaja na druge subjekte međunarodnih odnosa, neuporediva je sa bilo kojom drugom državom ili entitetom. Sveta Stolica je vlada Rimokatoličke crkve. Država vatikanskog grada daje Svetoj Stolici temporalnu vlast, na taj način obezbjeđujući vidljivost i materijalnu osnovu njenom subjektivitetu u međunarodnim odnosima.

Prvi papski izaslanici predstavljali su papu na crkvenim saborima u IV vijeku. Kasnije su na dvor vizantijskog cara slati papski predstavnici nazvani apokrizijari. Prvi moderni papski ambasador, nuncije u Veneciji, imenovan je 1500. godine. Termin nuncije znači glasnik i danas se koristi za ambasadore Svete Stolice. Broj nuncijatura je nakon Drugog svjetskog rata zabilježio značajan rad, posebno za vrijeme Pontifikata Jovana Pavla II. Danas postoje nuncijature u gotovo 180 država. Sveta Stolica održava odnose i sa mnogim međunarodnim organizacijama uključujući Ujedinjene nacije gdje ima status stalnog posmatrača.

Dio diplomatskog aparata Svete Stolice smješten je u samom Vatikanu. To je Državni sekretarijet koji se sastoji iz dvije sekcije. Prva sekcija, nazvana Sekcija za opšte poslove, bavi se spoljno-političkim pitanjima samo u nekim slučajevima. Druga sekcija, Sekcija za odnose sa državama, glavna je kancelarija papske diplomatije. Njome rukovodi sekretar i ona se može porediti sa Ministarstvima spoljnih poslova drugih država. Druge organizacione jedinice Svete Stolice (dikasterije) koje se bave diplomatskim i spoljno-političkim pitanjima su pontifikalni savjeti, a istorijski gledano i kongregacije.

Organizacije diplomatije Svete Stolice i Sveta Stolica u cjelini utvrđena je apostolskom konstitucijom Pastor Bonus koju je donio papa koji je danas, kao što je uvijek i bio, glavni donosilac odluka i najvažniji diplomata Svete Stolice."