restoran podgoricagastronomy montenegrorent a car budvarestorani crna goraulcinj smestaj
Uloguj se

Postdiplomske magistarske akademske studije

Na Fakultetu političkih nauka u septembru 2007. godine započeta je nastava i na postdiplomskim magistarskim akademskim studijama. Naš fakultet  vam pruža mogućnost nastavka školovanja na sledećim smjerovima:

  • Međunarodni odnosi
  • Evroatlantske integracije
  • Komparativna politika
  • Političke teorije
  • Odnosi s javnošću
  • Novinarstvo- savremeni trendovi
  • Savremena socijalna politika i socijalni rad
  • Politička kultura
  • Etnicitet i etnička politika
  • Izbori i partije

Na postdiplomskim magistarskim akademskim studijama se pojavljuju  renomirani domaći stručnjaci: prof. dr Srđan Darmanović, prof. dr Sonja Tomović- Šundić, prof. dr Gordana Đurović, prof. dr Radoje Korać, prof.dr Ivana Jelić, doc. dr Nataša Ružić, doc. dr Olivera Komar i drugi. Takođe, usljed potreba za unapređenjem kvaliteta nastave na magistarskim studijama, angažovani su i gostujući profesori: prof. dr Čedomir Čupić (Beograd),  prof. dr Radovan Vukadinović (Zagreb), prof. dr Lidija Čehulić (Zagreb), prof. dr Ana Čekerevac (Beograd), prof. dr Majda Tafra Vlahović (Zagreb), prof. dr Veselin Kljajić (Beograd).