Uloguj se

Metodologija političkih i društvenih nauka II

I SEMESTAR

Broj kredita: 6 ECTS

Status predmeta: Obavezan

Ime i prezime nastavnika i saradnika:
Prof. dr Jasna Milošević-Đorđević

Spisak predmeta: