Uloguj se

Teorije i tehnike novinarstva

V SEMESTAR

Broj kredita: 6 ECTS

Status predmeta: Obavezan

Ime i prezime nastavnika i saradnika:

Dr Andrijana Rabrenović , Jelena Mijanović, saradnik u nastavi