Uloguj se

Javno mnjenje

VI SEMESTAR

Broj kredita: 6 ECTS

Status predmeta: Obavezan

Ime i prezime nastavnika:

Prof. dr Veselin Pavićević