Uloguj se

Politički marketing

VI SEMESTAR

Broj kredita: 6 ECTS

Status predmeta: Obavezan

Ime i prezime nastavnika i saradnika:

Doc. dr Olivera Komar

Slaven Živković

Struktura predmeta (2013. godina):

I nedjelja - Dogovor o predmetu

II nedjelja - Politički marketing i politički sistem, marketing u politici i ekonomiji, marketing, politička komunikacija i PR

III nedjelja - Razvoj političkog marketinga

IV nedjelja - Analiza političkog ponašanja: 3 pristupa

V nedjelja - Određenja individualnog izbora i izborna participacija

VI nedjelja - Izborna strategija i izborna kampanja

VII nedjelja - Prva planirana provjera znanja (30. mart)

VIII nedjelja - Politički marketing: konstrukcija doživljaja političke stvarnosti

IX nedjelja - Propaganda u političkom marketingu

X nedjelja - Popravni test (20. april)

XI nedjelja - Politička komunikacija u virtuelnom svijetu

XII nedjelja - Rad na praktičnim primjerima

XIII nedjelja - Rad na praktičnim primjerima

XIV nedjelja - Rad na praktičnim primjerima

XV nedjelja - Rad na praktičnim primjerima

XVI nedelja - Završni ispit (31. maj)

Spisak predmeta: