Uloguj se

Uvod u empirijska istraživanja

V SEMESTAR

Broj kredita: 4 ECTS

Status predmeta: Obavezan

Ime i prezime nastavnika:

Prof. dr Jasna Milošević-Đorđević

Spisak predmeta: