Uloguj se

Političko ponašanje

IV SEMESTAR

Broj kredita: 4 ECTS
Status predmeta: Obavezan

Ime i prezime nastavnika:

Doc. dr Olivera Komar

Cilj predmeta je da se studenti osposobe za razumijevanje političkih fenomena analizom s jedne strane ličnosti pojedinca i psiholoških procesa i s druge strane socijalne strukture i kulture društva.

Struktura rada (2013):

I nedjelja - Uvod u predmet

II nedjelja - Klasični pristupi istraživanju ponašanja birača I

III nedjelja - Klasični pristupi istraživanju birača II

IV nedjelja - Izborna participacija

V nedjelja - Pristupi objašnjenju opredjeljenja birača

VI nedjelja - Metodološki pristupi istraživanju opredjeljenja birača

VII nedjelja - Istraživanje izbora kad izbora nema

VIII nedjelja - Test (8. april)

IX nedjelja - Istraživanje političkog ponašanja i društvene promjene

X nedjelja - (Popravni test, 21. april)

XI nedjelja - Politička kultura i tranzicija,

XII nedjelja - Ideološki sukobi u Drugom svjetskom ratu i savremene političke orijentacije,

XIII nedjelja - Politička kultura, autoritarnost i demokratska tranzicija,

XIV nedjelja - Stereotipi i mitovi

XV nedjelja - Rekapitulacija predmeta

XVI nedjelja - Završni ispit (3z. jun)