Uloguj se

Strani jezik - stručni IV

VI SEMESTAR

Broj kredita: 4ECTS

Status predmeta: obavezan

Ime i prezime nastavnika i saradnika:

Engleski jezik ( za studijske programe Međunarodni odnosi i Politikologija Prof. dr Igor Lakić, mr Danilo Alagić)

Engleski jezik ( za studijske programe Međunarodni odnosi i Politikologija Prof. dr Igor Lakić, mr Danilo Alagić)

Engleski jezik ( za studijske programe Socijalna politika i socijalni rad i Novinarstvo Prof. dr Vesna Bulatović, Lektor Milica Kadić Aković )

Engleski jezik ( za studijski program Evropske studije mr Danilo Alagić )

Ruski jezik - lektor Anastasija Vrbica

Spisak predmeta: