Uloguj se

Strani jezik - stručni III

V SEMESTAR

Broj kredita: 4 ECTS

Status predmeta: Obavezan

Ime i prezime nastavnika:

Engleski jezik ( za studijske programe Međunarodni odnosi i Politikologija Prof. dr Igor Lakić, mr Danilo Alagić)

Engleski jezik ( za studijske programe Socijalna politika i socijalni rad i Novinarstvo Prof. dr Vesna Bulatović, Lektor Milica Kadić Aković )

Engleski jezik ( za studijski program Evropske studije mr Danilo Alagić )

Ruski jezik - lektor Anastasija Vrbica

 

Spisak predmeta: