Uloguj se

Medjunarodni odnosi

IV SEMESTAR (za studijske programe Međunarodni odnosi i Evropske studije) i V semestar (za studijske programe Novinarstvo i Politikologija)

Broj kredita: 8 ECTS (na studijskim programima Međunarodni odnosi i Evropske studije) i 6 ECTS ( na studijskim programima Politikologija i Novinarstvo)

Status predmeta: Obavezan

Ime i prezime nastavnika i saradnika: Doc. dr Boris Vukićević, mr Marko Savić, saradnik u nastavi

I test:

3. april

II test:

8. maj

Popravni I i II testa:

15. maj

Usmeni završni ispit:

29. maj u 10h

Popravni završni ispit:

12. jun u 10h