Uloguj se

Izborni i partijski sistemi

IV SEMESTAR

Broj kredita: 6 ECTS

Status predmeta: Obavezan

Ime i prezime nastavnika i saradnika:

Prof. dr Veselin Pavićević


Spisak predmeta: