restoran podgoricagastronomy montenegrorent a car budvarestorani crna goraulcinj smestaj
Uloguj se

Nacionalni identitet i globalizacija

Autorka: Mr Danijela Vuković Ćalasan

Predstavnici izdavača: Prof. dr Čedomir Čupić i Žarko Čigoja

Recenzenti: Prof. dr Đuro Šušnjić i prof. dr Vukašin Pavlović

Izdavač: Udruženje za političke nauke Srbije i Čigoja štampa u saradnji sa Fakultetom političkih nauka UCG

ISBN: 978-86-7558-807-8

Datum i mjesto izdanja: Beograd, 2011.

Izvod iz recenzije:

"Izgleda da je globalizacija protivrečan proces. Sa jedne strane, ona se doživljava kao pozitivna tekovima ukoliko povezuje ljude i njihove delatnosti širom sveta, a sa druge strane ona kao da nosi opasnost pukog ujednačavanja i obezličavanja, postajući pretnja identitetu pojedinih naroda i njihovih kultura. Širenje globalne civilizacije (svetsko tržište, kapital, trgovina, komunikacije, oruđa i oružja) i očuvanje lokalne kulture (tradicije, običaja, folklora, jezika, zanata), kao da se ne mogu izmiriti. Vidimo, dakle, kako se pojedina društva, sa jedne strane otvaraju prema svetu, a sa druge strane zatvaraju, pružajući otpor zbog straha od gubitka identiteta. Prihvata se civilizacijska uniformnost, ali se želi očuvati kulturna raznolikost. Civilizacija otvara, kultura zatvara vrata globalizacijskim procesima: nema čvrstih dokaza da je na pomolu stvaranja globalne kulture, dok je globalna civilizacija u velikom zamahu!"

Prof. dr Đuro Šušnjić