restoran podgoricagastronomy montenegrorent a car budvarestorani crna goraulcinj smestaj
Uloguj se

Statistika u društvenim i političkim istraživanjima

IMG_5895.jpg

Autor: Doc. dr Miloš Bešić

Izdavač: Fakultet političkih nauka UCG

ISBN: 978-9940-9102-2-8

Datum i mjesto izdanja: Podgorica, 2009.

Knjiga se može kupiti i iznajmiti u biblioteci FPN-a.

Izvod iz predgovora knjige:

"Ovaj priručnik predstavlja sumarizaciju predavanja koja sam održao na kursu "Metodologije sa statistikom" na Fakultetu političkih nauka u Podgorici. Nakon dve generacije studenata poslediplomskih studija koje su pohađale ovaj kurs, kao i na osnovu akumuliranog iskustva smatrao sam da postoji potreba da se osnovna znanja i veštine koje ovaj kurs ovaploćuje, uobliče u jedan celovit tekst koji doista ima karakter priručnika. Pod ovim, pre svega, podrazumevam jezika koji u priručniku korišćen, te pristup i namena kojom sam se rukovodio u procesu pisanja priručnika.

Čitav rad je pisan za studene društvenih nauka kojima u vremenu u kojem žive i ostvaraju svoju profesionalnu karijeru znanja u pogledu aktivne i efektivne primene statističkih metoda i tehnika jestu neophodna. To ne značiu da ovaj priručnik, sa svim što nudi, na bilo koji način osporava značaj akademskog pristupa u društvenim naukama. Naprotiv! Kao sociolog i istraživač, lično, ja sam zagovornik epistemološkog pluralizma. Po mom skromnom sudu, nema nikakve sumnje da akademski i kvantitativan pristup u društvenim naukama jesu samo u prividnom protivrječju. Drugim rečima, moje uverenje je da s obzirom na različita pitanja koje savremena društvena nauka postavlja, moramo koristiti različita sredstva i oruđa u epistemološkom smislu, a nekada ih i kombinovati kako bismo pružili zadovoljavajuće odgovore. U zgradi znanja u XXI veku, nema mesta za netrpeljivost i isključivost različitih teorija i diskursa. Naprotiv, moguć je integrativan pristup koji ne počiva na eklektizmu."

Doc. dr Miloš Bešić