restoran podgoricagastronomy montenegrorent a car budvarestorani crna goraulcinj smestaj
Uloguj se

Centar za društvena istraživanja

Centar za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka

Empirijska istraživanja u oblasti društvenih i političkih nauka u Crnoj Gori, kao i u zemljama regiona, nisu na zavidnom nivou. Razlozi su brojni, a osnovni je vjerovatno dominantna teorijska orijentacija najvećeg broja naučnih radnika u društvenim naukama. Savremena društvena nauka i komparativna međunarodna praksa, nameće standarde koji, pored jake teorijske tradicije, počivaju i na jačanju empirijske orijentacije u društvenim i političkim istraživanjima. Ne samo to - istraživanja se smatraju jednim od ključnih oslonaca za donosioce javnih odluka i uopšte u vođenju javnih politika.

Centar za društvena istraživanja je osnovan u cilju jačanja istraživačkog kapaciteta Fakulteta političkih nauka kao i snažnijeg povezivanja znanja koje se akumulira u akademskoj zajednici sa širim društvenim strukturama u cilju boljeg planiranja javnih politika u Crnoj Gori. On će, stoga, nastojati da ide u susret kako zahtevima savremenih trendova u društvenim naukama, tako i potrebama institucija i organizacija našeg društva u celini.

Centar za društvena istraživanja imaće sljedeće konkretne ciljeve:

  • Organizaciju i realizaciju naučnih i primijenjenih istraživanja u Crnoj Gori i u međunarodnom okviru,
  • Jačanje istraživačkih kapaciteta Fakulteta političkih nauka,
  • Edukaciju studenata u okviru rada centra,
  • Promovisanje empirijskih istraživanja za potrebe javnih politika,
  • Promovisanje Fakulteta kao lidera u oblasti empirijskih istražavanja i to na nacionalnom i regionalnom nivou.

Struktura Centra:

Koordinator: Doc. dr Olivera Komar

Saradnici Centra su svi nastavnici i saradnici na Fakultetu političkih nauka

Kontakt podaci:

Telefon: +382 20 481 171

E mail adresa: cdi@ac.me