restoran podgoricagastronomy montenegrorent a car budvarestorani crna goraulcinj smestaj
Uloguj se

Gostujući profesori

U nastavi na Fakultetu su angažovani i gostujući profesori sa drugih univerziteta u okruženju. U akademskoj 2015-2016, to su:

  • Prof. dr ANA ČEKEREVAC (Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu)
  • Prof. dr JASNA MILOŠEVIĆ-ĐORĐEVIĆ (Fakultet za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum u Beogradu)
  • Prof. dr MATO BRAUTOVIĆ (Sveučilište u Dubrovniku)
  • Prof. dr ZVEZDAN VUKANOVIĆ (Univerzitet Donja Gorica)
  • Doc. dr VELIZAR SREDANOVIĆ (Univerzitet Mediteran)