restoran podgoricagastronomy montenegrorent a car budvarestorani crna goraulcinj smestaj
Uloguj se

Mobilnost studenata

Univerzitet Crne Gore i Fakultet političkih nauka omogućavaju svojim studentima da se prijave za različite programe mobilnosti koji obezbjeđuju višemjesečne boravke na brojnim univerzitetima u Evropi i svijetu.

Najčešći programi razmjene za koje apliciraju studenti Fakulteta političkih nauka su:

  • BASILEUS
  • JOINEUSEE
  • CEEPUS
  • FORECAST

Na web sajtu Fakulteta, studenti će biti obaviješteni o otvorenim pozivima za stipendije, međutim svi oni koji su zainteresovani bi trebalo da redovno provjeravaju i univerzitetski portal za međunarodnu saradnju http://www.ir.ac.me/

Kada su u pitanju programi mobilnosti koji omogućavaju studentu da neko vrijeme provede na stranom univerzitetu, ali konačnu diplomu stiče na Fakultetu političkih nauka, neophodno je pratiti određena pravila.

Odmah nakon što student dobije stipendiju, treba da se javi koordinatorki za međunarodnu saradnju, Oliveri Komar, kako bi pripremili zajednički ugovor o studiranju (learning agreement).

Student je obavezan da pribavi nastavni plan univerziteta na koji ide i da u formularu koji se nalazi na ovoj stranici pripremi prijedlog predmeta koje će slušati prateći princip da ti predmeti materijom odgovaraju predmetima koje bi student slušao na matičnom fakultetu.

Popunjeni ugovor o studiranju student šalje na mail oliverak@ac.me i zakazuje se sastanak na kome se dogovaraju detalji ugovora i ugovor potpisuje.

Student je obavezan da formalno upiše sljedeći semestar prije odlaska na program mobilnosti i prijavi ispite za narednu godinu.

Ukoliko treba da polaže strani jezik, student treba da se konsultuje i sa predstavnicima Instituta za strane jezike.

Dodatne konsultacije: Olivera Komar - oliverak@ac.me