restoran podgoricagastronomy montenegrorent a car budvarestorani crna goraulcinj smestaj
Uloguj se

MSc Mehmed Đečević

Diplomirao na  Filozofskom fakultetu u Sarajevu, odsjek za psihologiju, 2006. godine.

Pohađa poslijediplomske studije na Fakultetu političkih nauka u Podgorici, smjer: savremena socijalna politika i soijalni rad.

Govori engleski, služi se italijanskim jezikom.

Angažovan kao saradnik u nastavi na predmetima: grupni cocijalni rad, socijalni rad s pojedincem, psihologija politike, socijalni rad u zajednici, socijalni rad u zdravstvu, socijalni rad s djecom i porodicom.