restoran podgoricagastronomy montenegrorent a car budvarestorani crna goraulcinj smestaj
Uloguj se

Doc. dr Nataša Ružić

natasa_ruzic_20_1.jpg

Doc. dr Nataša Ružić je izabrana na predmetima: Uvod u novinarstvo, Istorija novinarstva, Novinarska etika i Mediji u kriznim situacijama.

Rođena  je 9. marta 1979. godine u Baru.

Osnovnu školu je završila u Podgorici, a gimnaziju u Danilovgradu.

Po završetku gimnazije upisala je studije na odsjeku za ruski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Konkurisala je i dobila stipendiju Ruske Federacije na Univerzitetu „Дружба народов” u Moskvi (odsjek Novinarstvo) 1999. godine. Studije je završila u redovnom roku 2004. godine, dobila diplomu sa odlikovanjem i stipendiju za postdiplomske studije na istom univerzitetu. Magistarski rad na temu „Problem regulisanja krize na Balkanu nakon raspada Jugoslavije i svjetski centri moći“ odbranila je s najvišom ocjenom u junu 2006. godine. Za magistarski rad nagrađena je diplomom Vijeća Univerziteta za naučno-istraživački rad.

Doktorsku disertaciju, pod naslovom: „Internet kao jedan od faktora podsticaja nasilja u društvu“, odbranila je 10. novembra 2010. godine na Fakultetu političkih nauka u Podgorici.

Za vrijeme studiranja radila je kao odgovorni urednik na radiju Голос России. Autor emisija „Naši u dijaspori“ i „Rusija i ja“. Osim toga, bila je glavni i odgovorni urednik omladinskog lista Зеркало. Od 2004. godine radi na Fakultetu političkih nauka, studijski program Novinarstvo.

Objavila je sljedeće radove:

 • Nataša Ružić, Politička ubojstva novinara u Rusiji, MediAnali, godište 1, broj 1, str. 83 - 94, Sveučilište u Dubrovniku, ožujak 2007, ISSN: 1846-436X.
 • Nataša Ružić, Tipične novinarske pogreške u crnogorskim tiskanim medijima objavljeno u Vjerodostojnost novina (ur. Stjepan Malović), str.181-191, ICEJ, Zagreb, 2007, ISBN: 978-953-7015-38-1.
 • Nataša Ružić, Nasilne scene na Internetu, MediAnali, godište 1, broj 2, str. 103-114,  Sveučilište u Dubrovniku, studeni 2007, ISSN: 1846-436X.
 • Nataša Ružić, Zakonska ograničenja ili sloboda izražavanja na Internetu, MediAnali, godište 2, broj 4, str. 101-111, Sveučilište u Dubrovniku, studeni 2008, ISSN: 1846-436X.
 • Nataša Ružić, Internet-korisna baza podataka ili uzročnik antisocijalnog ponašanja?, MediAnali, godište 3, broj 5, str. 229-240, Sveučilište u Dubrovniku, veljača 2009, ISSN: 1846-436X.
 • Nataša Ružić, Internet - izvor ideja za school shooting širom svijeta, MIOKO, br. 4, str. 103-108, Fond za razvoj istraživačkog novinarstva i nove medije, Novi Sad, septembar 2009, ISSN:1820-6778.
 • Nataša Ružić, Mediji kao izvor ideja za oponašanje, MediAnali, godište 3, broj 6, str. 103-120,  Sveučilište u Dubrovniku, studeni 2009, ISSN: 1846-436X.
 • Nataša Ružić, Mediji i herostrati novog doba, Medijski dijalozi, god. IV, br.9, str. 379- 393, ELIT, Podgorica, maj 2011, ISSN 1800-7074.
 • Nataša Ružić, Zaštita djece na Internetu, Nova prisutnost, god. 9, br.1, str. 155-170, Kršćanski akademski krug, Zagreb, septembar 2011, ISSN: 1334-2312.

 

Konferencije

 • Dubrovački medijski dani, 11. novembar 2005, izlaganje „Uloga štampanih medija u raspadu Jugoslavije“.
 • Dubrovački medijski dani, 10. novembar 2006, izlaganje „Politička ubistva novinara u Rusiji“.
 • Vjerodostojnost novina, Opatija, 16. jun 2007, izlaganje „Tipične novinarske pogreške u crnogorskim štampanim medijima“.
 • Dubrovački medijski dani, 14. novembar 2008, izlaganje „Internet - korisna baza podataka ili uzročnik razvoja antisocijalnog ponašanja?“.
 • Sedmodnevna novinarska škola Mostovi medijskog obrazovanja, odsjek za medijske studije Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, 2009, izlaganje The Internet and school violence, str. 47- 49, ISBN 978-86-6065-029-2.
 • Konferencija u organizaciji German Rectors Conference, Robert Bosch Stiftung, Deutsche Welle, „Promoting Democracy by the Training of Journalists in South Eastern Europe“, Bon, 4-6. februar 2009.
 • Komunikacijska znanost: Kakvo visoko obrazovanje trebamo, Zadar, 27. novembar 2010, izlaganje „Specifičnosti crnogorskog pristupa ostvarenju Bolonjske deklaracije“.
 • Četvrti crnogorski medijski dijalozi, Bijelo Polje, 27-29. maj 2011, izlaganje „Mediji i herostrati novog doba“
 • Verodostojnost medija – dometi medijske tranzicije, Fakultet političkih nauka, Beograd, 17-18. jun 2011, izlaganje „Dekriminalizacija klevete u Crnoj Gori“.

Gostujuće predavanje

 

 • Predavanje u okviru predmeta Mediji i djeca na temu „Zaštita djece na Internetu“, Fakultet političkih znanosti, Zagreb, 25. novembar 2010.

 

Studijski boravak

 • Institut političkih nauka, Beč, 9 - 30. marta 2009.

Seminari

 • Seminar pod pokroviteljstvom UNICEF-a „Children’s Rights and Professional Journalism Practice”,, Ženeva, 12. april 2010.
 • Seminar pod pokroviteljstvom Fondacije Robert Schuman, Konrada Adenauera i CEDEM-a  „Novinarska sloboda, ograničenja i opasnosti zloupotrebe. Novinarska samoregulacija, evropski standardi i crnogorsko iskustvo“, 17. septembar 2010, Bečići.
 • Seminar pod pokroviteljstvom UNICEF-a „Children’s Rights and Journalism”, Fakultet političkih nauka, Beograd, 4. februar 2011.
 • Seminar pod pokroviteljstvom UNICEF-a „Child Rights Syllabus”,, Dablin, 19 - 20. maj 2011, izlaganje „How are children’s lives treated in Montenegrin media“.
 • Seminar pod pokroviteljstvom CEDEM-a, The AIRE CENTER, UNDP,  „Pravo na pravično suđenje i uloga medija – Evropska konvencija o ljudskim pravima i osnovnim slobodama i novi Zakonik o krivičnom postupku Crne Gore“, 8-9. jun 2011, Bečići.