restoran podgoricagastronomy montenegrorent a car budvarestorani crna goraulcinj smestaj
Uloguj se

Doc. dr Danijela Vuković Ćalasan

Rođena 25.09.1981. godine u Beranama. Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore sa prosjekom 9.50 kao jedan od najboljih studenata u generaciji. Na svakoj godini studija nagrađivana Studentskom nagradom za odličan uspjeh u studiranju. Magistrirala na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu na smjeru Politička sociologija sa prosjekom 10.00, na temu „Nacionalni identitet i globalizacija“.

Dobitnica više značajnih stipendija u toku studiranja.

Jezici: Engleski jezik

Studijski boravci: Institut für Politikwissenschaft, Universität Wien, 2009. god.

Angažovana je kao saradnik u nastavi na Fakultetu političkih nauka u Podgorici na predmetima: Politička antropologija, Politika i religija, Globalizacija, Etnicitet i etnički odnosi

Doktoririla na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, 2014. god.

Kontakt: vukovicd@ac.me

 

Objavljene monografije:

 

  • Vuković-Ćalasan, Danijela: „Nacionalni identitet i globalizacija ", Udruženje za političke nauke Srbije, Čigoja štampa, Beograd, 2011, (ISBN 978-86-7558-807-8) 145 str.