restoran podgoricagastronomy montenegrorent a car budvarestorani crna goraulcinj smestaj
Uloguj se

Učešće studenata FPN-a na ,,5 Regionalnom kongresu studenata socijalne politike i socijalnog...

Zajednicka.jpg

Studenti studijskog programa: Socijalna politika i socijalni rad FPN-a, učestvovali su na ,,5RKSSPR“ koji se u periodu od 10.05. do 14.05.2017. godine održao u Skoplju u organizaciji Asocijacije studenata socijalnog rada i Instituta za socijalnu politiku i socijalni rad ,,Majka Tereza“, Filozofskog fakulteta u Skoplju. Učesnici su podršku i finansijski pomoć dobili i od: Studenstskog parlamenta Univerziteta Crne Gore, Vijeća studenata FPN-a i Fakulteta političkih nauka.

Centralne teme koje su bile predmet kongresa jesu permanentni socijalni problemi svih država regiona a cilj je bilo pružiti adekvatna, dugoročna i primjenjiva rješenja, na osnovu empirijskih istraživanja koje su učesnici sproveli. Teme su kategorisane:

1. Učešće mladih u kreiranju socijalne politike (oblast: Socijalna politika)

2. Izazovi sa kojima se suočava socijalni radnik u radu sa marginalizovanim grupama (oblast: Metode i tehnike socijalnog rada)

3. Socijali rad u kontekstu zaštite djece od zloupotrebe (oblast: Socijalni rad sa djecom i porodicom)

U okviru tradicionalnog kongresa studenti su izrađivali istraživačke radove iz ovih oblasti i dali značajan doprinos afirmisanju uloge socijalnog radnika u poboljšanju opšteg društvenog stanja i akademskom istraživanju aktuelih tema koje u Crnoj Gori nisu dovoljno apostrofirane od strane relevantnih aktera socijalne plitike i naučno nedovoljno istražene.

Učesnici: Pavićević Milica, Polović Jadranka, Danilović Anđela, Glavičanin Dejan i Anđela Lalatović, predvođeni koordinatorom kongresa za Crnu Goru Sretenom Jakićem predstavljali su Fakultet političkih nauka na ,,5 RKSSPR“ u Skoplju.

Značaj kongresa je višestruk i ogleda se kroz dijeljenje ideja, znanja, vještina i stručnih kompetencija kao i razvijanje saradnje, umrežavanja i jačanje kohezije mladih profesionalaca iz oblasti socijalne politike i socijalnog rada u regionu.