restoran podgoricagastronomy montenegrorent a car budvarestorani crna goraulcinj smestaj
Uloguj se

Erasmus + konkurs za Univerzitet Islanda

Po osnovu međuinstitucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost skopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs za razmjenu na Univerzitet Islanda u akademskoj 2017/2018. godini.

Dostupne su sljedeće stipendije:

Nivo studija: Master

Oblasta studija: Studije roda

Broj stipendija: 1

Trajanje mobilnosti: januar-maj 2018

Za prijavu je potrebno popuniti Aplikacioni formular, čiju formu možete naći na istoj stranici gdje se nalazi i ovaj konkurs

(http://www.ucg.ac.me/me/ouniverzitetu/centri/centar-za-medjunarodnu-saradnju/stipendije-imobilnost/erasmus-konkursi)

Napomena: Ukoliko je kandidat položio ispite na magistarskim studijama i prijavljuje se kako bi studijski boravak iskoristio za izradu magistarske teze, neophodno je u motivacionom pismu navesti plan istraživanja, odnosno oblast i temu istraživanja.

Napomena: Univerzitet Islanda prihvata i uslovne prijave, tj. mogućnost da se studentprijavi za stipendiju, a upiše master studije u idućem semestru.

SVE DETALJNE INFORMACIJE MOGU SE NAĆI U PRILOGU KONKURSA

Dokumentaciju (sve u jednom PDF FORMATU!!) je potrebno poslati na e-mail adresu: anat@ac.me i prodekanu za međunarodnu saradnju matičnog fakulteta.

Matični fakultet sačinjava listu nominovanih studenata koju šalje Univerzitetu u domaćinu, gdje se vrši konačna selekcija kandidata. Nakon završenog procesa selekcije studenti/akademsko osoblje se prijavljuju univerzitetu domaćinu putem aplikacionog formulara koji će im biti naknadno dostupan.

Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije matičnom fakultetu je 25. maj 2017.

Link do konkursa : http://www.ucg.ac.me/fajlovi/Konkurs%20za%20razmjenu%20master%20studenata_Univerzitet%20Islanda_studije%20roda_rok%20za%20prijavu%2025%20maj%202017.pdf